How to make text bold css

I CSS kan man använda sig av olika egenskaper för att ändra utseendet på texten på en webbsida. En av dessa egenskaper är font-weight, som kan användas för att göra texten fett.

För att använda denna egenskap skriver man font-weight: bold; i CSS-stilen för det textelement man vill ändra. Man kan också använda andra värden för font-weight för att uppnå olika typer av fet stil, till exempel font-weight: 600; eller font-weight: bolder;

Genom att använda CSS kan man också ge texten ytterligare stil genom att använda sig av andra egenskaper, såsom text-decoration för att understryka eller linjera över texten, eller text-transform för att ändra textens versalitet.

Hur man skapar fet text med CSS

Hur man skapar fet text med CSS

För att skapa fet text med CSS används pseudo-elementet ::before eller egenskapen font-weight. Vi kommer att fokusera på font-weight egenskapen för att göra text fet.

Användning av font-weight

font-weight egenskapen används för att ändra fetstil på text i HTML-dokumentet. Det finns olika värden som kan användas, till exempel:

  • normal – standardvärdet som används för normaltext
  • bold – används för att göra texten fet
  • bolder – används för att göra texten ännu fetare än bold
  • lighter – används för att göra texten mindre fet än normal

Exempel på hur man använder font-weight egenskapen:

<style>
p { font-weight: bold; }
</style>

I exemplet ovan kommer <p>-elementet att ha fet text. Du kan också applicera font-weight egenskapen på andra CSS-selektorer, som h1, h2, strong, etc.

Användning av pseudo-elementet ::before

Användning av pseudo-elementet undefined::before</code>”></p>
<p>En annan metod för att göra text fet med CSS är att använda pseudo-elementet <code>::before</code>. Detta pseudo-element låter oss infoga innehåll innan ett element. Genom att använda <code>::before</code> tillsammans med <code>content</code> egenskapen kan vi skapa innehåll som ser ut som fet text.</p>
<p><em></p>
<p><code><style></code><br />
<code>p::before { content:
</style>

I exemplet ovan kommer texten ”Fet text: ” att visas före <p>-elementet och kommer att vara fet. Genom att justera content och font-weight egenskaperna kan vi skapa olika effekter när vi skapar fet text med ::before.

Nu när du vet hur man skapar fet text med CSS kan du använda denna kunskap för att markera viktig information eller göra text mer visuellt framträdande på din webbsida.

Learn CSS fonts in 3 minutes 🆒

Full Screen Background Image with HTML CSS | Responsive Full Page Background Image CSS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *