Brownshill dolmen haroldstown portal tomb – Ett arkeologiskt underverk i Irland

Brownshill dolmen haroldstown portal tomb

Gravkammaren i dolmen i Brownshills är en av de mest imponerande gravarna i området Haroldstown. Dolmen, även känd som brunshög, är en portalgrav som består av flera stora stenar som bildar en kammare. Det är känt att gravarna i området användes för begravningar under bronsåldern, men det exakta syftet med dessa gravar är fortfarande en gåta. Vissa tror att de användes som gravplatser för viktiga personer eller som religiösa ceremoniplatser.

Porten till dolmen är imponerande, med två stora stenar som bildar en öppning. Det sägs att porten symboliserar övergången från livet till döden. Den stora stenen som står framför porten, känd som Herold, är en av de mest kända symbolerna för gravkammaren. Det sägs att om man rör vid Herold sten, kommer man få tur och skydd från de andliga krafterna.

Stenen som används för att bygga dolmen är en särskilt hård form av sten som heter Harold. Den har en mörkbrun färg och en mycket tät struktur. Detta gör stenen extremt hållbar och lämplig för att bygga monumentala gravar som dolmen.

Mysteriet av den forhistoriska gravplatsen

Mysteriet av den forhistoriska gravplatsen

En av de mest fascinerande forntida gravplatserna i området är Brownshills dolmen Haroldstown. Dolmen, även känd som en ”stenkista”, är en typ av gravkammare som konstruerades för att inhysa de döda. Denna gravplats är känd för sina imponerande stenblock som bildar en imponerande struktur.

En gammal kulturell skatt

En gammal kulturell skatt

Gravplatsen Haroldstown är en kulturell skatt och ett viktigt arkeologiskt område. Den har varit en central plats för begravningar under förhistorisk tid och ger viktig information om våra förfäders liv och död. Från de arkeologiska fynden kan vi dra slutsatser om deras samhälle, trosföreställningar och kulturella traditioner.

En gång tillhörde en mäktig person

En gång tillhörde en mäktig person

Dolmen Haroldstown tros en gång ha tillhört en mäktig person i samhället, förmodligen en herold eller graven på Brunshögen. De stora stenblocken som bildar gravplatsen är imponerande och tyder på att personen som begravdes här var en viktig och respekterad individ.

Att utforska mystiken och historien bakom Brownshills dolmen Haroldstown är en spännande upplevelse. Denna välbevarade gravplats ger oss en glimt av vårt förflutna och hjälper oss att förstå våra förfäders liv och arv.

EPIC MEGALITHIC JOURNEY through Britain & Ireland: Standing with Stones

Castlemore, Co. Carlow, a Deserted Medieval Settlement

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *