Penn global medicine

Penn global medicine är ledande inom global utbildning inom medicin. Som en av de främsta institutionerna för läkekonst erbjuder Penn global medicine en övergripande och omfattande utbildning inom medicin, där studenter från hela världen kan fördjupa sig i de senaste vetenskapliga framstegen och innovativa behandlingsmetoder.

Med fokus på att förbättra den globala hälsan och tillhandahålla bästa möjliga vård för patienter i alla delar av världen, arbetar Penn global medicine aktivt med att utveckla nya lösningar och metoder för att förbättra tillgången till livräddande l

Penn global medicine

Penn global medicine

Penn global medicine erbjuder en utbildning och vård av världsklass inom olika medicinska områden. Vi strävar efter att erbjuda en övergripande och världsomspännande syn på medicine samt läkekonstens olika aspekter.

Vi fokuserar på att erbjuda en globalt perspektiv på sjukvård genom att erbjuda utbildning och möjligheter för läkare och annan medicinsk personal att delta i internationella projekt och program. Genom att dela kunskap och erfarenheter kan vi fortsätta att utveckla och förbättra medicinsk forskning och praxis runt om i världen.

Penn global medicine är dedikerade till världsomspännande vård och forskning inom medicin
Vi arbetar för att främja samarbete och spridning av medicinsk kunskap
Genom våra program kan läkare och alt

2020 at Penn Medicine: The Year in Review

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *