Bestriden faktura till inkasso

Bestriden faktura till inkasso

När en faktura blir tvistad innebär det att det finns oenighet mellan leverantören och kunden gällande betalningskraven. Om tvisten inte kan lösas på egen hand, kan den tvistade fakturan skickas till inkasso. Att bestrida en faktura innebär att man formellt motsätter sig betalningskraven och markerar att man inte kommer att betala fakturan.

När en faktura bestrids kan det finnas olika skäl bakom. Det kan vara att det finns felaktiga uppgifter eller att man anser att varan eller tjänsten inte har levererats som överenskommits. Oavsett skäl är det viktigt att hantera en tvistad faktura på rätt sätt för att undvika onödiga problem och extra kostnader.

När en tvistad faktura skickas till inkasso, innebär det att leverantören har beslutat att ta hjälp av ett inkassobolag för att driva in betalningen. Inkassobolaget kan försöka nå en lösning genom att medla mellan parterna eller vid behov driva ärendet vidare till domstol.

Varför en faktura kan bli bestridd?

Varför en faktura kan bli bestridd?

Det finns flera skäl till varför en faktura kan bli bestridd:

  1. Konflikt eller oenighet om levererade varor eller tjänster
  2. Okänd eller felaktig fakturamottagare
  3. Felaktigheter i fakturans uppgifter eller belopp
  4. Avvikelser från avtalade villkor eller priser
  5. Missnöje med kvaliteten på varor eller tjänster

När en faktura blir bestridd innebär det att mottagaren inte godkänner eller är överens om innehållet eller beloppet på fakturan. Detta kan leda till en tvist mellan fakturamottagaren och fakturautställaren.

Det är viktigt att hantera en bestridd faktura på rätt sätt för att undvika ytterligare konflikter och eventuella inkassoprocedurer. Det kan vara fördelaktigt att i första hand kontakta fakturamottagaren för att försöka lösa tvisten på ett samarbetsvilligt sätt. Genom att kommunicera öppet och tydligt kan man ibland komma fram till en lösning som båda parter kan acceptera.

Om enighet inte kan nås genom förhandlingar kan det bli nödvändigt att involvera en tredje part, till exempel en oberoende juridisk instans eller en tredjepartsförlikningsorganisation, för att lösa tvisten på ett rättvist sätt.

Att hantera en bestridd faktura på ett professionellt sätt är viktigt för att upprätthålla en positiv relation med kunder och affärspartners, samtidigt som man säkerställer att man får betalt för sina tjänster eller varor.

Så fungerar inkasso

Konvertera order till faktura

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *