Химиотерапия при раке шейки матки 4 стадии

Химиотерапия при раке шейки матки 4 стадии

Rahim ağzı kanseri

 • Rahim ağzı kanseri, adenokarsinom nedir?
 • Maternal adenokarsinom
 • Serviksin skuamöz hücreli karsinomu
 • Rahim sarkomu
 • Tümör ve rahim ağzı kanserinin belirtileri
 • Tümörleri tedavi etme yöntemleri, rahim ağzı kanseri
 • Tekrarlayan rahim veya rahim ağzı kanserini teşhis etmek için

Rahim ağzı kanseri, adenokarsinom nedir?

Serviksin kötü huylu tümörleri, rahim ağzını vajinaya bağlayan anormal hücrelerden kaynaklanır. Ana tipler: serviksin skuamöz hücreli karsinomu ve adenokarsinom. Çok nadiren rahim sarkomu oluşur. Adenokarsinom, rahmin en sık görülen kötü huylu tümörüdür

Çoğu durumda, servikal onkoloji, kadının vücudunun cinsel yolla bulaşan insan papilloma virüsü (HPV) ile enfeksiyonunun arka planında ortaya çıkar. HPV, sonunda kansere yol açabilen rahim ağzı hücrelerinde kanser öncesi değişikliklere neden olur. Rahim ağzı kanseri nispeten yavaş büyür.

Ancak erken tespit edilmezse, kanser hücreleri periton, karın boşluğunun iç kısmı, karaciğer, mesane veya akciğerler dahil olmak üzere diğer organ ve dokulara yayılabilir.

Maternal adenokarsinom

Rahim iç tabakasının kanseri dahil edildiğinde adenokarsinomdan bahsediyoruz. Derin doku katmanlarına doğru büyüdüğünde bile teşhis edilmesi zordur — erken aşamalarda nadiren semptomlar gösterir. Yüksek derecede diferansiye, orta ve zayıf diferansiye adenokarsinomu ayırt edin. Tedavi için hem tümörün cerrahi olarak çıkarılması hem de radyasyon tedavisi ve kemoterapi kullanılır.

Serviksin skuamöz hücreli karsinomu

Vajina ve serviksi kaplayan skuamöz epitel hücrelerinden kanser hücreleri oluşursa, serviksin skuamöz hücreli karsinomu (vakaların yaklaşık% 90’ında tespit edilir) veya uterusun skuamöz hücreli adenokarsinomu (vakaların yaklaşık% 10’unda tespit edilir) teşhis edilir. Neden birdenbire normal skuamöz hücreler kötü huylu hale gelir? Hastalığın nedenleri şöyle adlandırılabilir: insan papilloma virüsü, serviksin erozyonu ve polipleri, bir spiral kullanarak kontrasepsiyona bağlı iltihaplanma. Erken evrelerde, rahim ağzı ve uterus gövdesinin (1 ve 2) skuamöz hücreli karsinomu, üreme fonksiyonunu korurken tedaviye iyi yanıt verir.

Rahim sarkomu

Rahim kanserinin en agresif şekli. Tümörün hızlı büyümesi ile karakterizedir, ancak bu tip rahim ağzı kanserinin 1. ve 2. aşamalarında semptomların olmaması nedeniyle, zayıf bir şekilde teşhis edilir. Tedavi için değerli zaman boşa harcanır. En etkili tedavi rahim, komşu lenf düğümleri ve kan damarlarının yanı sıra eklerin cerrahi olarak çıkarılmasıdır.

Tümör ve rahim ağzı kanserinin belirtileri:

 • Vajinal kanama
 • Menstrüel düzensizlikler
 • Daha az karın ağrısı
 • İlişki sırasında ağrı
 • Genital sistemden olağandışı akıntı

Bu belirtilerden en az birine sahipseniz, bir doktora danışmalısınız çünkü bu, adenokarsinom gibi muhtemelen kötü huylu bir rahim tümörünün bir belirtisi olabilir.

Rahim sarkomunun semptomları , servikal tümörün hızlı büyümesidir (hızlı). Bir kadın, kural olarak, kanserin 3. aşamasında zaten sarkom semptomlarını fark eder: belirsiz bir doğanın uterus kanaması ve anemi, mesane ve bağırsakların sıkışması, küçük pelviste şiddetli ağrı, şiddetli yorgunluk (kendini iyi hissetmeme, halsizlik). Daha erken aşamalarda, uterus sarkomunun semptomları palpasyonda bir jinekolog tarafından tespit edilebilir — uterusun düz olmayan bir yüzeyi hissedilir (endometriyumun düzensiz kıvamı), basıldığında ağrı. Bu, düzenli jinekolojik muayenelere olan ihtiyacı bir kez daha teyit etmektedir.
Rahim ağzı kanserinin teşhisi ve muayenesi

Tümörleri tedavi etme yöntemleri, rahim ağzı kanseri

Rahim ağzı kanseri için tedavi seçimi yaygınlığa, yani kötü huylu tümörün evresine göre belirlenir. Rahim ağzı kanserinin 2. aşamasında ve 3. aşamada (metastazlar) tedavi rejimi zaten önemli ölçüde farklı olacaktır. Aşağıdaki yöntemler kullanılır:

 • Histerektomi : Bu, rahim ağzının ve rahmin kendisinin cerrahi olarak çıkarılmasını içerir. Çoğu zaman, böyle bir müdahale erken evre rahim ağzı kanserini tedavi etmek için kullanılır (1, 2). Bu radikal yöntem, rahim ve rahim ağzı kanserinin tekrarlamasını neredeyse garanti altına alır. 2. aşamada lenf düğümleri ve uzantıları da çıkarılabilir. Ancak histerektomiden sonra kadın bir daha asla hamile kalamaz. Vücut veya rahim ağzı kanserinin 3. aşamasında, tümör yaygınlaştığı ve rahim eksizyonu artık sonucu garanti etmediği için cerrahi tedavi artık etkili değildir, kanserin tekrarlaması mümkündür.
 • Rahim ağzı kanseri için kemoterapi . Çoğu durumda kemoterapi, adenokarsinom, rahim ağzının skuamöz hücreli karsinomu için genellikle radyasyon terapisi ile birlikte yardımcı bir tedavi olarak kullanılır. Kemoterapi, radyoterapinin sonuçlarını iyileştirebilir, uzak metastaz oluşumu da dahil olmak üzere uterus kanserinin tekrarlama olasılığını azaltabilir veya tümör ameliyatla çıkarılamazsa semptomları hafifletmek için kullanılır. Tipik olarak, kemoterapi uzun bir süre verilir ve tedaviden sonra dinlenme süreleri ile dönüşümlü olarak verilir.
 • Rahim kanseri için radyasyon tedavisi ( radyoterapi ): cerrahi tedavi yerine veya sonrasında gerçekleştirilir ve rahim ağzı kanserinin (adenokarsinom, skuamöz hücreli karsinom) en erken (evre 1) hariç tüm aşamaları (2, 3, 4) için en iyi tedavi olarak kabul edilir. Uterusun kötü huylu tümörlerini tedavi ederken, radyasyon kaynağının hastanın vücudunun dışında olduğu harici (harici) radyoterapi reçete edilir. Genellikle, radyoaktif bir kaynağın doğrudan tümörün içine veya yakınına yerleştirilmesini içeren brakiterapi ile birleştirilir. Kombine tedavi, rahim kanseri için harici radyasyon tedavisinin bağımsız olarak atanması ile mümkün olandan daha kısa bir zaman diliminde küçük bir patolojik alana önemli ölçüde daha yüksek dozda radyasyon vermeyi mümkün kılar.
Читайте также:  Почему может быть замершая беременность на раннем сроке

Для диагностики рецидива рака матки или ее шейки:

 • гинекологическое исследование (ручное прощупывание на опухоль);
 • ренография с радиоизотопами (с контрастным веществом);
 • лимфография (рентген лимфотической системы с контрастным веществом);
 • артериография (ангиография — проверка сосудов с контрастным веществом);
 • экскреторная урография (рентген органов мочевыделительной системы с контрастным веществом);
 • КТ, ПЭТ-КТ;
 • УЗИ.

При обнаружении рецидива рака матки или ее шейки с распространенными метастазами лечение значительно усложняется и может сводиться лишь к паллиативному назначению (устранение болей и продление жизни).

Nüks vakalarının çoğu tedaviden sonraki ilk 3 yıl içinde tespit edildiğinden, önleyici düzenli izleme çok önemlidir. Tedaviden sonraki ilk yılda ayda bir gözlemlenmesi arzu edilir. Diğer yıllarda iki ayda bir. 3 yıl sonra — bir onkologun tavsiyesi üzerine.

Kanserin tespiti için serviks uteri tümörünü teşhis etmek için aşağıdaki yöntemler kullanılır:

 • Onkositoloji için serviksten bir smear (servikal Pap smear). Çalışma, rahim ağzından özel bir spatula ile hücrelerin toplanmasını içermektedir. Elde edilen numune, herhangi bir sapma için analiz edileceği laboratuvara gönderilir.
 • Kolposkopi : Muayene sırasında jinekoloğun rahim ağzını görmesine, herhangi bir değişikliği tespit etmesine ve gerekirse biyopsi yapmasına olanak sağlayan vajina içine yerleştirilen özel bir mikroskop kullanılır.

Rahim ağzı kanserinin (skuamöz hücre, adenokarsinom veya sarkom) tespit edilmesi üzerine, doktorun, ameliyat da dahil olmak üzere uterus tümörünün daha ileri tedavisine karar vermek için gerekli olan prevalansının kapsamını belirlemesi gerekir. Görüntüleme teknikleri genellikle rahim ağzı kanserinin prevalansını (metastazları) belirlemek için kullanılır. Bunlar aşağıdaki yöntemleri içerir:

 • Bilgisayarlı tomografi (CT): Bu, vücudun iç yapılarının birden fazla görüntüsünü veya resmini üretmek için özel bilgisayar programları ile birlikte özel X-ışını ekipmanının kullanılmasını içerir. Örneğin, göğüs BT’si genellikle rahim ağzı kanserinin akciğerlere metastazını saptamak için kullanılır.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): İç organların ayrıntılı görüntülerini elde etmek için güçlü bir manyetik alan, radyo frekansı darbeleri ve bilgisayar yazılımı kullanılır. Rahim kanserinin metastazları varsa, bunlar MRG’de açıkça görülebilir.
 • Akciğer Röntgeni : Akciğerlerin ve göğsün diğer organlarının düzlemsel görüntülerini sağlar.
 • Pozitron emisyon tomografisi ( PET ) radyoizotop tarama yöntemlerinden biridir. Çalışma sırasında, malign işlemin serviks ve diğer organlara verilen hasarın derecesini belirlemeyi mümkün kılan az miktarda radyoaktif malzeme kullanılır. Bazı durumlarda, çalışma, rahim kanseri ve diğer onkolojik hastalıklarda metastaz teşhisinin doğruluğunun artmasının bir sonucu olarak CT veya MRI ile birleştirilir. Yurtdışında PET / CT taraması yaptırma nedenleri.
Читайте также:  Некроз яичек

Skuamöz hücre veya başka bir rahim ağzı kanseri bulunursa, doktorunuz ayrıca sistoskopi (mesanenin görsel muayenesi) veya sigmoidoskopi (kolonun uç kısımlarının görsel muayenesi) isteyebilir . Bu, bu organların kötü huylu bir süreçten zarar görmediğinden emin olmanızı sağlar. Sistoskopi, doktorun mesanenin içini incelemesine izin vermek için probun ucunda özel bir kamera kullanır. Sigmoidoskopi ile rektumun mukoza zarının durumunu değerlendirmek için benzer bir alet kullanılır.

Объем и состав ХТ при раке шейки матки зависит от состояния пациента и стадии заболевания. Как правило, химиопрепараты используются в комбинации с радиотерапией и другими методами, иногда химиотерапевтическое лечение проводится отдельно – паллиативная химиотерапия.

Показания к назначению химиотерапии на различных стадиях болезни:

 • На 1 стадии рака шейки матки химиотерапевтическое лечение используют только в тех случаях, когда велика вероятность рецидива заболевания.
 • Начиная со 2 стадии, химиотерапия может назначаться в комбинации с лучевой терапией для уменьшения риска метастазирования. Основным способом лечения на этой стадии остается хирургическое удаление опухоли.
 • На 3 и 4 стадии рака шейки матки химиолечение входит в стандартные схемы комплексной терапии.

При нераспространенном раке курс химиотерапии обычно назначается после того, как женщине делают операцию. Цель химиотерапевтического лечения в данном случае – полное уничтожение раковых клеток, которые могли остаться в организме.

На продвинутых стадиях болезни химиолечение и лучевая терапия чаще выступают основными методами лечения – радикального или паллиативного.

31 мая 2019 года проблемы профилактики и лечения рака шейки матки обсуждались на заседании экспертного совета по здравоохранению Совета Федерации. По мнению зам. директора по научной работе НМНИЦ им. В.И. Кулакова Лейлы Адамян, для того чтобы избежать кратного увеличения смертности от этого заболевания в течение ближайших 10 лет, необходимо включить в календарь прививок ВПЧ-вакцинацию девочек и мальчиков возрасте 12-13 лет. Улучшить прогнозы позволит дальнейшее изучение природы заболевания и поиск современных эффективных препаратов для лечения заболевания на продвинутых стадиях.

Как проводится лечение рака шейки матки химиопрепаратами

В рамках комплексного химиолучевого лечения перед облучением, как правило, назначается курс инфузий циспластина. После начала ЛТ в схему лекарственной терапии добавляют инфузии 5-фторурацила и карбоплатина.

При выборе режимов монолечения предпочтение обычно отдается монохимиотерапии цисплатином. Как и все препараты платины, цисплатин способен неблагоприятно действовать на работу почек и вызывать другие специфические побочные эффекты. Это учитывается химиотерапевтом при составлении схемы лечения.

Женщинам с нарушением функции почек и иными проблемами, повышающими вероятность развития осложнений на фоне действия циспластина, может быть назначен курс полихимиотерапии с использованием комбинации из других цитостатиков 5-фторурацила, карбоплатна, ифосфамда, паклитаксела и др. Женщинам, ранее получавшим химиотерапевтическое лечение, назначают иринотекан.

При раке шейки матки проводится системная химиотерапия, т.е. препарат вместе с кровью разносится по всему организму. Поэтому через определенные промежутки времени в химиотерапевтическом лечении делают перерывы, во время которых клетки здоровых тканей отдыхают и восстанавливаются.

Читайте также:  Кундалинический синдром

На протяжении всего курса лечения врачи оценивают работу мочевыделительной системы и проводят другие исследования, по результатам которых в схему терапии могут вноситься корректировки.

Для того чтобы свести к минимуму последствия действия токсичных препаратов, во время и после лечения химиотерапией необходимо соблюдать рекомендованный врачами режим, правильно питаться и внимательно относиться к изменениям своего самочувствия.

Если вам требуется второе мнение для уточнения диагноза или плана лечения, отправьте нам заявку и документы для консультации, или запишитесь на очную консультацию по телефону.

Проблема
Лечение злокачественных опухолей шейки матки размером более 4 см, ограниченных шейкой матки (классифицируемых как стадии IB2) противоречиво. Некоторые врачи считают, что сочетание лучевой (высокоэнергетических лучей) и химиотерапии (противоопухолевых лекарств), известное как химиолучевая терапия или химиорадиотерапия, – лучший выбор, если размер опухоли превышает 4 см. Это основано на аргументе, что шанс возвращения рака после хирургического вмешательства высок, а потому большинству женщин потребуется химиолучевая терапия, даже если им изначально проводилась операция. Другая школа настаивает на том, что эти опухоли слишком велики и недостаточно отвечают на химиолучевую терапию и женщины с этой стадией рака получат больше пользы от хирургической операции, несмотря на высокий риск необходимости химиолучевой терапии после операции. Однако, есть опасения по поводу токсичности и осложнений, связанных с хирургическими вмешательствами и химиолучевой терапией у женщин с раком шейки матки, так как оба метода могут повысить заболеваемость. В связи с этим многие центры перешли к применению лишь химиорадиотерапии. Поскольку остается неясным, какой вид лечения (хирургический или химиолучевой) лучше для женщин с раком шейки матки стадии IB2, мы провели этот систематический обзор и попытались ответить на этот вопрос.

Как мы проводили обзор
Мы искали доказательства, основанные на сравнении химиолучевой терапии с хирургическими вмешательствами (радикальной гистерэктомией II или III типа с двухсторонней тазовой лимфаденэктомией), опубликованные с 1946 года по апрель 2018-го года. Мы искали как рандомизированные контролируемые испытания (в которых людей в случайном порядке распределяют в группы), так и нерандомизированные исследования (в которых определенные группы людей (когорты) наблюдают в течение некоторого периода времени).

Что мы нашли
Мы нашли лишь одно нерандомизированное исследование, в котором хирургические методы сравнивали с химиолучевой терапией, но в нем были объединены данные по стадиям IB2-IIA. Несмотря на соответствие критериям включения, мы не могли провести анализ, так как не могли извлечь данные по стадии IB2. В связи с этим мы посчитали результаты этого исследования неопределенными в отношении вопроса обзора.

Выводы
Нет доказательств, с высокой уверенностью свидетельствующих о превосходстве одного варианта лечения (химиолучевой терапии или радикальной операции) рака шейки матки стадии IB2 над другим. Женщинам с раком шейки матки стадии IB2 следует сообщать об этой неопределенности и потенциальных побочных эффектах, а при выборе метода стоит учитывать его доступность и предпочтение пациента.

В идеале необходимо крупное многоцентровое испытание, чтобы определить, какой из двух вариантов лечения больше подходит женщинам с раком шейки матки стадии IB2. Однако, из-за относительной редкости стадии IB2 и потенциальных осложнений в результате сочетания операции и химиорадиотерапии врачи могут продолжить лечить большинство женщин химиолучевой терапией, и исследования в этой области могут оказаться невыполнимыми.

Ссылка на основную публикацию
Хеликс туристская 28 время работы
Лабораторная служба "Хеликс" анонсировала запуск нового удобного сервиса на эксресс-тестирование на COVID-19, благодаря которому можно получить результат в течение суток...
Халязион физиотерапия
Глазное веко относится к вспомогательным, «обслуживающим» элементам зрительной системы. Оно выполняет защитные функции, – в частности, зачехляет глаз от внешнего...
Хамон состав
Разнообразная испанская кухня издавна славится неповторимой, изысканной кухней и одним из ее наиболее ярких шедевров является мясо под названием хамон....
Хельба способ приготовления
Российскому потребителю чай хельба известен не так давно. Напиток пришел к нам из Египта, поэтому его нередко называют египетским желтым...
Adblock detector